THÔNG BÁO LỊCH CHUYỂN BUỔI HỌC CÁC KHÓA 21,22,23 VÀ THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 24 + K24 TỪ SƠN..

  • Hoàng Văn Trường
  • 20/08/2019 09:56
  • 15225 Lượt xem
  • Bình luận

Để phục vụ cho việc bố trí TKB cho khóa 24 nhà trưởng thông báo điều chỉnh lịch học của các khóa 21,22,23 và ban hành TKB khóa 24

1. Lịch chuyển và lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 26/08/2019

Ghi chú:

1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ sơn - Bắc ninh

2.Môn GDTC,GDQP học tại cơ sở Từ sơn - Bắc ninh.(Các ca học theo thời gian biểu khoa sắp xếp để đi xe) - Hotline bus:  0362603883 - 0919208833

3.Thời gian các ca học  theo quy định chung của nhà trường.

- Đối với các học phần có thời lượng 30 tiết/2TC, 60 tiết/4TC thực hiện lên lớp 4 tiết/buổi theo thời gian cụ thể

Buổi sáng: 7h30 đến 11h05

Buổi chiều: 13h00 đến 16h35

Buổi tối: 18h00 đến 21h35

- Đối với các học phần có thời lượng từ 36 tiết/2TC trở lên, thực hiện lên lớp 5 tiết/buổi, thời gian cụ thể:

Buổi sáng: 7h30 đến 11h55

Buổi chiều: 13h00 đến 17h25

Các môn 5 tiết không bố trí học buổi tối

Cập nhật thứ 4, ngày 21/08/2019 bổ sung thêm các lớp : TH24.43, TR24.41, TM24.11, KT24.27

Cập nhật ngày 22/08/2019 cắt lớp NH24.05

Cập nhật ngày 23/08/2019 bổ sung thêm các lớp: TH24.44, YK24.07

Cập nhật ngày 24/08/2019

Cập nhật ngày 26/08/2019

Cập nhật ngày 28/08/2019