THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC C322 SANG PHÒNG C712

  • Trung Tâm Tin Học
  • 08/01/2020 15:18
  • 1668 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường sử dụng phòng C322 làm phòng thực hành cho khoa Điều dưỡng. Trung tâm Tin học thông báo điều chỉnh tất cả các lớp có lịch học tại phòng C322 sang phòng C712. Lịch chuyển đổi áp dụng từ thứ 5, ngày 09/01/2020.

Tập tin đính kèm ( 1 )