DANH SÁCH CÁC LỚP, SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

  • Trung Tâm Tin Học
  • 03/07/2020 09:12
  • 1919 Lượt xem
  • Bình luận

 

Nhà trường đã thực hiện việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện, trường thông báo:

1.   Danh sách các lớp, sinh viên chưa thực hiện việc bỏ phiếu được cập nhật tại địa chỉ website: http://itc.hubt.edu.vn/

2.   Yêu cầu thực hiện việc bỏ phiếu lại từ ngày 06 đến ngày 11/07/2020 tại các phòng máy: D501, D502, D503

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7

C7

D503

D503

D503

D503

D501

D503

D502

D503

D503

D502

D502

D502

 

                   Thời gian:

ü    Sáng 8h đến 11h

ü    Chiều 14h đến 17h

3.   Thông tin liên hệ về lịch: 0982.744.880 ( Cô Thảo phòng D104)