ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

  • Hoàng Văn Trường
  • 25/09/2017 10:39
  • 1053 Lượt xem
  • Bình luận

Từ ngày 26/09 đến ngày 29/09/2017 địa điểm tại Vĩnh Tuy và Tam Trinh ( theo lịch)

Thắc mắc vui lòng liên hệ: 0905591010

Tập tin đính kèm ( 1 )