Tin tức ITC

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 ( CÁC LỚP KHÓA 20 TỪ SƠN).

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 ( CÁC LỚP KHÓA 20 TỪ SƠN).

Học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 07/09/2015) Ghi chú: 1.Các môn học tuần thứ 9 bắt đầu từ thứ 2, ngày 19/10/2015...

  • 31/08/2015 08:47
  • |
  • 299 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 ( KHÓA 20_NV1 + CAO ĐẲNG K13)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 ( KHÓA 20_NV1 + CAO ĐẲNG K13)

Học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 31/08/2015) Ghi chú: 1.Các môn học tuần thứ 9 bắt đầu từ thứ 2, ngày 19/10/2015...

  • 25/08/2015 09:12
  • |
  • 2719 lượt xem

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 13 ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG.

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 13 ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG.

Nhà trường thông báo ban hành TKB học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 13 Đại học Liên thông Thời gian lên lớp 8 tuần đầu bắt đầu từ thứ...

  • 21/08/2015 08:21
  • |
  • 1097 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

T.08 04

Chào mừng năm học mới

20:59 - 21:00

HUBT

T.08 04

Đại học khóa 20_NV1 + Cao đẳng K13

14:58 - 14:59

GIẢNG ĐƯỜNG HUBT

Tất cả

T.08 04

Đại học khóa 20_NV1 + Cao đẳng K13

14:58 - 14:59

GIẢNG ĐƯỜNG HUBT

T.08 04

Chào mừng năm học mới

20:59 - 21:00

HUBT

T.01 30

Thi lại học kỳ I (2014-2015)

07:00 - 20:00

Toàn trường

Xem thêm

Facebook Official